Priser og tilskud

Her på siden kan du læse om hvad det koster og dine muligheder for at få tilskud.

Priser:

Med henvisning fra egen læge:

Gruppe 1-9: 336,36 kr. pr. gang (første gang dog 403,39 kr.)

Gruppe 10-11: 336,36 kr. pr. gang (første gang dog 403,39 kr.)

Privatbetalende: 990 kr. pr. gang

Parsamtaler: 1.550 kr. pr. gang

Akutsamtale (inden 12 timer): 1.900 kr.  

 

Individuel coaching af leder/chef: 1.250 kr. pr. gang

Grupper af 2-3 personer: 1.550 kr. pr. gang

Tilskud fra Den Offentlige Sygesikring:

Der kan via henvisning fra egen læge ydes tilskud fra Den Offentlige Sygesikring på baggrund af følgende:

  • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
  • Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
  • Trafik- og ulykkesofre
  • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
  • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
  • Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
  • Pårørende ved dødsfald
  • Personer, der har forsøgt selvmord
  • Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
  • Personer med let til moderat depression fra 18 år
  • Personer, der lider af let til moderat angst, 
   herunder let til moderat OCD - og er mellem 18 og 38 år

Der ydes tilskud til 12 konsultationer. I nogle tilfælde er der mulighed for forlængelse. 

 

OBS! Husk at melde afbud senest 24 timer før din aftalte tid da du ellers skal betale dit honorar. Afbud mandag skal ske senest fredagen før.

Yderligere tilskudsmuligheder i tillæg til sygesikringstilskud:

Er du medlem af Sygesikring Danmark betaler de 200 kr. pr. session, hvis du er henvist af egen læge. Er du dårligt økonomisk stillet, vil du i nogle tilfælde kunne få tilskud fra kommunen. Dette gælder eksempelvis, hvis du er førtidspensionist.

Andre tilskudsmuligheder:

Hvis ikke du kan få tilskud via sygesikringen, kan du undersøge, om du kan få din psykologregning dækket via en sundhedsforsikring igennem dit arbejde eller af din private ulykkesforsikring.