Hvem er vi

annelise2

Annelise Luise Kazhel

Cand.Psych, Specialist i Psykoterapi og Specialist i Klinisk psykologi, autoriseret af psykolognævnet.

Uddannet psykolog ved Aarhus Universitet, klinisk psykolog, autoriseret og

medlem af Dansk Psykolog Forening.

Annelise har stor erfaring indenfor det krisepsykologiske område og har arbejdet i 12 år som krisepsykolog.

Sideløbende har hun arbejdet på Odense Universitet Hospitals åbne og lukkede psykiatriske afdelinger,

og hun har herigennem en solid faglig ballast indenfor mange forskellige psykiske lidelser og

problemstillinger.

Annelise startede Psykologhuset Nyenstad i 2003, og har siden da arbejdet som privatpraktiserende. 

Annelise tilbyder samtaleterapi til mennesker i alle aldre, der har behov for hjælp til at få bearbejdet og

forløst de ting, der hindrer dem i at leve et godt og tilfredsstillende liv. 

Annelise superviserer/coacher endvidere ledere/chefer samt grupper i erhvervsmæssig sammenhæng. 

 

 

 

 

 


 

Maja111Maja Maria Hove Thomsen 

Cand.psych., fra Syddansk Universitet, Odense, og er ansat som psykolog ved Psykologhuset Nyenstad. Hun modtager ikke klienter med henvisning. 

Maja anvender en eklektisk tilgang, for at tilpasse terapien til den enkeltes individuelle behov, baseret på omstændigheder og forudsætninger, samt ønsker for processen og målsætninger. Dette ud fra en overordnet tanke om at terapien er et møde med en selv, og selve terapien kan derfor opfattes som en øvelse i at arbejde med nærvær og accept af nuet. At acceptere et givent udgangspunkt, samt italesætte hvorledes det eventuelt er muligt at påvirke disse forhold.

Grundet ovenstående benytter Maja fortrinsvis kognitiv adfærdsterapi, som er en form for psykoterapi, med fokus på individet i nuet, målrettet et eller flere konkrete problemer. Herunder Acceptance and Commitment Therapy, hvor det drejer sig om at identificere en given problemstilling, acceptere udgangspunktet, og derudfra forsøge at korrigere hvad der er uhensigtsmæssigt med en dedikeret indsats. Mentaliseringsbaseret Terapi, som grundlæggende handler om at være i stand til at forstå og fortolke andres og egne hensigter, og herudfra skabe mening. Mindfulness benyttes som arbejdsredskab til at opnå de ønskede resultater.

Maja har praktisk erfaring fra Odense Universitetshospital, med palliativ behandling, patienter, pårørende og efterladte. Hun har erfaring med behandling af stress, depression, angst, spiseforstyrrelser, kroniske smerter, og selvværds- og samlivsproblemer. Hun tror på den åbne, respektfulde, fordomsfri, og tillidsfulde relation i terapien.

Maja er desuden yogainstruktør, og underviser yoga, meditation og mindfulness.